Δημοφιλείς Όροι Αναζήτησης

 • -1 OR 2+222-222-1=0+0+0+1
 • -1 OR 2+315-315-1=0+0+0+1
 • -1 OR 2+598-598-1=0+0+0+1 --
 • -1 OR 2+834-834-1=0+0+0+1 --
 • -1 OR 3+222-222-1=0+0+0+1
 • -1 OR 3+315-315-1=0+0+0+1
 • -1 OR 3+598-598-1=0+0+0+1 --
 • -1 OR 3+834-834-1=0+0+0+1 --
 • -1"+OR+2+524-524-1=0+0+0+1+--
 • -1"+OR+3*2<(0+5+524-524)+--
 • -1"+OR+3*2>(0+5+524-524)+--
 • -1"+OR+3+524-524-1=0+0+0+1+--
 • -1" OR 2+524-524-1=0+0+0+1 --
 • -1" OR 3*2<(0+5+524-524) --
 • -1" OR 3*2>(0+5+524-524) --
 • -1" OR 3+524-524-1=0+0+0+1 --
 • -1'+OR+2+856-856-1=0+0+0+1+or+'MXqRJ93F'='
 • -1'+OR+2+990-990-1=0+0+0+1+--
 • -1'+OR+3*2<(0+5+856-856)+or+'MXqRJ93F'='
 • -1'+OR+3*2<(0+5+990-990)+--
 • -1'+OR+3*2>(0+5+856-856)+or+'MXqRJ93F'='
 • -1'+OR+3*2>(0+5+990-990)+--
 • -1'+OR+3+856-856-1=0+0+0+1+or+'MXqRJ93F'='
 • -1'+OR+3+990-990-1=0+0+0+1+--
 • -1' OR 2 856-856-1=0 0 0 1 or 'MXqRJ93F'='
 • -1' OR 2 990-990-1=0 0 0 1 --
 • -1' OR 2+856-856-1=0+0+0+1 or 'MXqRJ93F'='
 • -1' OR 2+990-990-1=0+0+0+1 --
 • -1' OR 3 990-990-1=0 0 0 1 --
 • -1' OR 3*2<(0+5+856-856) or 'MXqRJ93F'='
 • -1' OR 3*2<(0+5+990-990) --
 • -1' OR 3*2>(0+5+856-856) or 'MXqRJ93F'='
 • -1' OR 3*2>(0+5+990-990) --
 • -1' OR 3+856-856-1=0+0+0+1 or 'MXqRJ93F'='
 • -1' OR 3+990-990-1=0+0+0+1 --
 • -1))+OR+887=(SELECT+887+FROM+PG_SLEEP(12))--
 • -1)) OR 887=(SELECT 887 FROM PG_SLEEP(12))--
 • -1);+waitfor+delay+'0:0:12'+--
 • -1); waitfor delay '0:0:12' --
 • -1+OR+2+222-222-1=0+0+0+1
 • -1+OR+2+315-315-1=0+0+0+1
 • -1+OR+2+598-598-1=0+0+0+1+--
 • -1+OR+2+834-834-1=0+0+0+1+--
 • -1+OR+3+222-222-1=0+0+0+1
 • -1+OR+3+315-315-1=0+0+0+1
 • -1+OR+3+834-834-1=0+0+0+1+--
 • -1;+waitfor+delay+'0:0:12'+--
 • -1; waitfor delay '0:0:12' --
 • ../1
 • ./1
 • 1????%2527%2522
 • 1 waitfor delay '0:0:12' --
 • 1 waitfor delay '0:0:26' --
 • 1"><script>y064(9000)</script>
 • 1'"
 • 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),12)|
 • 1*1
 • 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),12)
 • 1+waitfor+delay+'0:0:12'+--
 • 1+waitfor+delay+'0:0:26'+--
 • 1</script><script>y064(9623)</script>
 • 1</title><ScRiPt+>y064(9399)</ScRiPt>
 • 1<body+onload=y064(9665)>
 • 1<ifRAme+sRc=9072.com></IfRamE>
 • 1<img+src=//xss.bxss.me/t/dot.gif+onload=y064(9348)>
 • 1<img+src=xyz+OnErRor=y064(9337)>
 • 1<input+autofocus+onfocus=y064(9274)>
 • 1<isindex+type=image+src=1+onerror=y064(9895)>
 • 1<ScRiPt+>y064(9623)</ScRiPt>
 • 1<script>y064(9680)</script>
 • 1<video><source+onerror=":y064(9484)">
 • 20000410
 • 20000430
 • 20000620
 • 22000184
 • Coconut
 • Coconut+p
 • Coconut+pa
 • Coconut+pass
 • Coconut+passio
 • Coconut+passion
 • Coconut passions
 • Αμυγδαλελαιο
 • Ελαιο+κολο
 • Ελαιο+κολοκυθας
 • Λαδι
 • Λαδι+μαυρ
 • Λαδι+μαυρισμ
 • Λαδι+μαυρισμα
 • Λαδι+μαυρισματ
 • Λαδι+μαυρισματο
 • Λαδι+μαυρισματος
 • Λαδι μ
 • Λαδι μα
 • Λαδι μαυρ
 • Λαδι μαυρισματ
 • Λαδι μαυρισματο
 • Λαδι μαυρισματος
 • λαδι+μαυρι
 • λαδι+μαυρισ